I november 2018 lanserade vi vår digitala utställning om Harry Martinsons början som författare. I ett månadsbrev skrev vi detta:

ORDEN PRÖVAS: HARRY MARTINSON 1927–1939 är en digital utställning som samlar dikter, noveller, prosastycken, tal, reseskildringar och essäer från skaldens tolv första år som författare. Här speglas Martinsons gärning genom tidningar, tidskrifter och handskrifter. Författarskapet genomgår under dessa år en explosiv utveckling: mellan den unge poet som debuterar i Arbetaren 1927 med dikten ”Sanningssökaren” och den diktare som ett drygt decennium senare etablerat sig som en självklar fixstjärna i den svenska litteraturen ryms ändlösa världar. Många av Martinsons texter från dessa tidiga år har aldrig tryckts om, andra har blivit självklara delar av den svenska diktens 1900-tal. Även i handskrifterna gömmer sig okända texter. Men i allt hörs Martinsons röst: nyskapande, profetisk, lyrisk – och självklar.

I denna digitala utställning samsas kampdikter med brev, lyriska reseskildringar, utkast till dikter, suggestiva noveller, manifest och programförklaringar, föredrag – och dikter som kan räknas i hundratal. Materialet är mycket omfattande, och det lönar sig att gå vilse för den som vill upptäcka Martinsons poetiska universum. Men vissa milstenar kan ändå noteras för den som önskar genvägar genom landskapet. Här följer ett litet urval: otaliga andra låter sig göras.

FÖRFATTARSKAPETS URSCEN
DEN FÖRSTA TRYCKTA DIKTEN
DIKTEN SPÖKSKEPP I MANUSKRIPT
ETT BREV & DIKTENS OCH LIVETS PRIS
DEN GENIFÖRKLARADE POETEN
ANTOLOGIERNAS MARTINSON
LANDSKAPETS LYRIKER
SJÖMANNENS SKALD
VÄRLDSNOMADEN
CYKELÄLSKAREN
DJURVÄNNEN

Det är en utmaning att försöka följa Harry Martinson i spåren genom den svenska tidnings- och tidskriftsvärlden under dessa tidiga år (och här bör Carl-Otto von Sydows majestätiska Martinsonbibliografi hållas fram: utan den hade utställningen knappast kommit till.) Martinson publicerar texter snart sagt överallt. Jultidningar, högertidningar, fackföreningstidningar, syndikalistiska tidningar, antologier, avantgardistiska tidskrifter, månadsmagasin, veckotidningar, litterära magasin och kalendrar, landsortspress och huvudstadspress – alla blir de kanaler för diktarens energi, överallt prövar han sina ord. I den digitala utställningen återfinns ett stort och representativt urval av detta oupphörliga skapande. Diktverket Aniara (1956) ligger fortfarande trettio år fram i tiden. Men när kriget står för dörren, tolv korta och händelserika år efter debuten, är diktaren Harry Martinson redan slipad till fullkomning.

ANTOLOGIERNAS MARTINSON 1929–1935
ARBETARE-KURIREN 1927–1930
ARBETAREN 1927–1932
BONNIERS LITTERÄRA MAGASIN 1932–1939
BONNIERS MÅNADSTIDNING 1930–1932
BRAND 1927–1931
DIVERSE JULTIDNINGAR 1929–1939
DN OCH SVD 1931–1938
ELDAREN 1928–1932
FOLKETS DAGBLAD POLITIKEN 1927–1930
KONSUMENTBLADET 1928–1936
NYA DAGLIGT ALLEHANDA 1931–1938
NY TID 1927–1935
NYA FOLKETS RÖST 1928–1932
QUOSEGO & ANNAT 1929–1935
S.A.L.I.F. 1928–1931
SJÖMANNEN 1928–1935
SPEKTRUM 1932
STOCKHOLMS-TIDNINGEN 1928–1937
TIDEVARVET 1928–1935
VI 1937–1938

Den 16 juni 2015 såldes en större samling tidiga Harry Martinson-manuskript på Stockholms auktionsverk. Tack vare en privat samlare, som sedan dess ställt manuskripten till vårt förfogande, utgör de nu kärnan i den digitala utställningens handskriftsdel och ger en djuplodande och fascinerande inblick i författarskapets tillblivelse. Här återfinns bland mycket annat en självbiografisk skiss där författarskapets urscen gestaltas. Här finns också en längre dedikation där Martinson berättar om sina litterära förebilder. Och här finns dikt efter dikt, antingen i Martinsons självklara handstil, eller nogsamt utskrivna med skrivmaskin. 

DIKTMANUSKRIPT UR EN PRIVAT SAMLING
PROSASTYCKEN UR EN PRIVAT SAMLING
VERSER FÖR BARN UR EN PRIVAT SAMLING
MANUSKRIPT FRÅN GUB:S ARKIV
MANUSKRIPT FRÅN GHT:S ARKIV
SJÄLVBIOGRAFISK SKISS UR EN PRIVAT SAMLING
EN DEDIKATION UR EN PRIVAT SAMLING
BREV TILL KNUT RING UR EN PRIVAT SAMLING
BREV TILL CARL ANDERS DYMLING UR EN PRIVAT SAMLING
BREV TILL ELIS ANDERSSON UR EN PRIVAT SAMLING

Litteraturen kring Harry Martinsons liv och verk är även den mycket omfattande. Sedan tidigare finns ett antal monografier om Martinson hos Litteraturbanken; till dessa läggs nu två nyskrivna essäer av Lotta Lotass och Staffan Söderblom. Det är oss dessutom en glädje att få tillgängliggöra Sonja Erfurths fyra värdefulla biografier om Martinson (1980–1989). Men om Harry Martinson börjar man skriva redan tidigt. I det temanummer som Spektrum-redaktionen ger ut 1932 förekommer flera artiklar om hans författarskap. Två av dem tillgängliggörs här: Artur Lundkvists samtal med Martinson, och Eyvind Johnsons brev om och till Martinson.”