Nu är det dags för den fjortonde luckan i Litteraturbankens julkalender!

Texterna som ligger till grund för julkalendern har ställts till generöst förfogande av Saga Forlag och är hämtade ur Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar från 2014. Läs mer här: www.sagaforlag.is.

Hela antologin, med alla tjugofyra kortsagorna, kan du läsa hos Litteraturbanken när det närmar sig julafton! Men inläsningarna – de gömmer sig bakom tjugofyra luckor i vår julkalender. Så följ den! Och lyssna ikapp dig om du kommer sent till kalendern. De öppnade luckorna står fortsatt öppna. Våra inläsare är skådespelaren och regissören Martin Berggren, författaren och essäisten Gunnar D Hansson, och författaren och blivande akademiledamoten Ellen Mattson.

Tåten om Brand den givmilde

Översatt av Mikael Males

Brands þáttur örva finns bevarad i handskrifterna Morkinskinna, Hulda och Hrokkinskinna. Översättningen bygger på den version som finns i Morkinskinna med tillägg från de båda andra handskrifterna. Tåten om Brand utspelar sig under Harald Hårfagers tid. Den berömde skalden Þjóðólf spelar en viktig roll i berättelsen.


Det berättas att Brand, som var son till Vermund i Vatnsfjörð, en sommar kom till Norge från Island. Han kallades Brand den givmilde, och det var ett passande namn. Han styrde sitt skepp in till Nidaros.

Skalden Þjóðólf hade ofta berättat för kungen om Brand, om vilken förträfflig man han var och om hur väl han uppförde sig. Þjóðólf hade dessutom sagt att han inte trodde att någon annan vore bättre skickad att bli kung på Island, och detta på grund av Brands givmildhet och hövdingasinne.

Þjóðólf hade berättat många saker om hans givmildhet, och kungen sade: ”Jag skall pröva detta. Gå nu och be honom att han ger mig sin mantel.”

Þjóðólf gick iväg och in i rummet där Brand var. Han stod på golvet och mätte upp lärft. Han hade på sig en scharlakansrock och över den en scharlakansmantel, han hade dragit bandet upp mot pannan. Han hade en guldbeslagen yxa som hängde vid armhålan.

Þjóðólf sade: ”Kungen vill att du ger honom din mantel.”

Brand fortsatte med sitt arbete och svarade inte, men han lät manteln falla från skuldrorna. Þjóðólf tog upp den och gick till kungen med den, och kungen frågade hur Brand hade ställt sig till hans begäran. Han sade att Brand inte hade sagt ett ord. Därefter berättade han vad han sysslat med och hur han varit klädd.

Kungen sade: ”Detta är förvisso en man som är mån om sin heder och han torde vara en stor man, eftersom han inte tyckte sig behöva säga ett ord om saken. Gå nu dit igen och säg att jag också vill ha den guldbeslagna yxan.”

Þjóðólf sade: ”Herre, jag vill helst inte gå dit igen. Jag vet inte vad han kommer att tycka om det.”

”Det var du som började tala om Brand, både nu och andra gånger”, sade kungen, ”och nu skall du gå dit och säga att jag vill ha den guldbeslagna yxan. Jag menar att han inte är givmild om han inte ger bort den.”

Då gick Þjóðólf än en gång till Brand och sade att kungen ville ha yxan. Brand sträckte fram yxan och sade inget. Þjóðólf tog med sig yxan till kungen och sade hur det hade gått.

Kungen sade: ”Det verkar som om denne man är givmildare än de flesta, och jag gör goda förtjänster. Gå nu tillbaka och säg att jag vill ha rocken som han har på sig.”

Þjóðólf sade: ”Det passar sig inte, herre, att gå dit en gång till.” Kungen sade: ”Du kommer inte undan.”

Þjóðólf gick dit igen, kom upp på loftet och sade att kungen också ville ha rocken. Brand avbröt då sitt arbete, tog av sig rocken och sade inget. Han sprättade av den ena ärmen och kastade från sig rocken, men behöll ärmen. Þjóðólf tog upp den och gick till kungen och visade honom rocken.

Kungen såg på den och sade därefter: ”Denne man är både klok och storsint. Det är uppenbart varför han har sprättat av ärmen. Han tycker att jag visat att jag bara har en arm och en hand och är en som hela tiden tar emot men aldrig ger något. Gå nu och hämta honom.”Þjóðólf gjorde så och Brand kom till kungen och fick både stor heder och goda gåvor. Allt detta gjorde kungen för att sätta honom på prov.


Texterna i 2019 års julkalender återges med tillstånd från Saga Forlag. Inspelningarna har gjorts av Litteraturbanken, november 2019, och i studion har Martin Joviken haft hand om kontrollerna.