Så här står det på baksidan till DVD-utgåvan av Ylva Magnussons dokumentärfilm om Anna Rydstedt (1928–1994):

”Ett personporträtt om poeten Anna Rydstedt. Där vi får lära känna vännen Anna genom Nina Södergren, Lennart Sjögren och Rudolf Rydstedt. En lågmäld och naturnära film i hennes Ventlinge som gjort ett starkt avtryck i hennes dikter.

Anna läser egna dikter och foton från Annas album fördjupar hennes personlighet.”

Filmen är gjord med stöd från Anna Rydstedt-sällskapet, Mörbylånga kommun och Sparbanksstiftelsen Öland – och publiceras hos Litteraturbanken med tillstånd från Ylva Magnusson.

”Ett extrainkallat kyrkomöte beslöt 1958 att kvinnor skulle tillåtas bli präster i svenska kyrkan. Frågan hade länge varit omdebatterad, och för den unga studenten Anna Rydstedt (1928–1994) var den en livsangelägenhet. Hennes debutdiktsamling Bannlyst prästinna (1953) uttrycker ilskan och besvikelsen över att inte kunna följa sin kallelse. Rydstedt föddes i Ventlinge på Öland, som förblev den viktigaste platsen i hennes liv. Hon blev student i Lund 1950 och tog fem år senare sin fil mag-examen vid universitetet där. Från 1950 publicerade hon dikter i litterära tidskrifter och bokrecensioner i dagspressen. Till yrket blev hon alltså inte präst utan folkhögskolelärare, med anställningar vid själva Grundtvigs Højskole i Hillerød på Själland, i Skåne, Gästrikland och slutligen vid Birkagårdens folkhögskola i Stockholm.” – Stycket kommer ur Jonas Ellerströms introduktion om Anna Rydstedt. Läs mer om Rydstedt hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RydstedtA

Läs Anna Rydstedts diktsamlingar hos LB.se: https://litteraturbanken.se/forfattare/RydstedtA/titlar.