I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

6 december 1818

”Söndag. Vackert väder, men grufligen orent vägelag. Jag var i Bränkyrka till Den Heliga Nattvarden. Jesus vare mig och oss alla nådig till evig tid! — Eftermiddagen hitkom Lieut: von Siverts och åt här om aftonen.

Bokhållar Polentz var ock här att taga en profhandske, emedan han lofvat åt mig tinga Sämskhandskar hos Ägaren till Huset — Handskmakaren Isos — Samma hus, där Bror bor.

Här var eftermiddagen vid gården Bröllop. Nemligen Bränmästaren [Ekström] hos Herr Schneider vigdes med en Rättare Dotter från Sätra. Bruden hade haft svart taftsklädning och på hufvudet ett rödt band, en blomma, några kornax och 2 kammar. Prästen var från Staden.

Strömberg, Boberg och Malmberg med sina Drängfruntimmer voro med — Caffée, Thée, bränvin, Öl, Pounch, Smörgåsar och Kött samt Tobak voro Fägnaden — Brudfolkets Slägtingar lärer sedan souperat — Ty af mig voro länta 10 skedar, 12 par knifvar, gafflar, koppar, tallrikar, Pounch Bålar, dricksglas, Thébrickor, stolar och med ett ord — Allt. Brudgummen har suttit stum, tankfull. Drängen Dahlgren, fullsupen, hade filat på viol, ty man dansade till kl: 10.”

6 december 1825

”Tisdag. Sträng frost. Allt var här tyst. Jag stökade om alla mina böcker uti gamla Bokskåpet af orsak att jag ville ha rätt på Beskrifningen om August von Kotzebues Tragiska död — då jag ock läste i flera. Om aftonen fållade jag näsdukar och läste sedan åter om Kotzebues vandring upp på Vesuvius.”

6 december 1836

”Tisdag. Mamsell gjorde palt och blokorf samt i de eländigt små skinnen grynkorf med all dertill hörande Lefver, lunga, njurar, hjerta, hjerna etc: — till Brännmästarn och mina Domestiquer utdelades efter vanligheten att ej stort blef öfrigt att begagna, sedan ock pigor samt gumman ätit middag. Jag hade alsingen matlust — och oändelig svårt att skrifva, skref dock till Bokbindaren Schneidler att få 2 små böcker inbundna i blått band.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.