I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

7 december 1796

”Onsdag. Om natten hade Vargar uppe vid Ladugården ihjälrifvit och uppätit vår stora Fargalt och ett annat Svin, hvilka Stina om aftonen förut glömt att inlocka. Skadan var visst 60 plåtar efter nu varande pris.

Vi lät ock slagta 5 svin, hvilka af långt mindre sort vägde 31 lispund: och skall vara till Statfolk och vårt egit hushåll. Med denna slagt voro 6 personer sysselsatte från morgon till aftonen. Hela dagen var en faselig sträng vinter. Om aftonen tjöto vargarne rätt illa.”

7 december 1804

”Fredag. Nu åter som i går faselig frost. Dock efter aftal for jag till Capit: Rönngren, som nu slutade min Portrait Målning, sedan jag varit där 7de gången.

Skräddaren kom helt häpen hit och begärde 2 RDr, emedan han sade, det hans ur blifvit pantsatt af en som skulle laga det. Hjortstrand var här och slagtade 2 Galtar, på 3dje året gamla, hvilka tillhopa vägde 15 lispund, hälften hvardera, men voro ej särdeles feta. Mor Öhman rensade inmäten och skulle som en siffra hafva Lena till hjelp, men igenom någon händelse befanns Lena sedan hela dagen och aftonen alldeles rubbad till förståndet och förmådde ej mer än svära, skrika, träta, smälla, slänga, skälla och gråta, då Sophia var hufvudmålet för hennes bitterhet. Jag kardade om aftonen. Skräddarens historia om urets pantsättning befanns vara osanning, men det var sant att Hägerström och Dess fromma maka i går aftons kommit uti en serieux drabbning, emedan hennes munläder liknat Lenas.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.