I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

8 december 1821

”Lördag. Så nära till Julen måste nu sysslorna litet forceras — hvarföre i dag Ister, Sylta, Korfskinn och allt, hvad göras kunde, lagades i ordning.

Fläsk, lefver och lungor hackades tillreds till korfmakeriet om måndag. Strömberg var e:m: hos Herr Utby, den jag skref till om de tingade meublerna, hvilka jag ej vill till Julen hämta, då de nu ej medhinnes få färdigt klädda. Jag skickade tillika 20 RDr i afbetalning, däröfver han sig storligen förundrade och hade sagt, sådant är jag ej van vid, utan plägar flera gånger få kräfva och påminna, då jag skall hafva betalning för mitt arbete.

Hvartill Strömberg sade sig hafva svarat, nog slipper Herrn och alla andra att kräfva min fru Matmor, hon betalar alltid straxt.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.