I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

18 december 1815

”Måndag. Abrahams dag — men Min Välsignade Son Abraham var borta från mig. Jag rangerade allt i ordning, framtog Silfver, duktyger, glas, porcelainer med mera, och just då jag ärnade skicka och invitera Syskonen, kom bror, Svägerska och deras Son hit, innan allt var färdigt. De drucko Caffée och gingo hem tills kl: 6, då de tillika med Fröknarne, som kommit från Staden, kommo åter för att dricka thée. Uti stora Salen var ett ganska grant altare med Granris Festoner, hvarpå voro de små granna Granar och i armstakar gröna och gula Ljus samt namnet Abraham. Uti röda Förmaket en transparent, uthuggen med dessa ord — Lefve Abraham! Alla drängarne kommo en corps och fingo bränvin, bröd och öl, men som jag om morgonen tilltalade Rättaren härom, lärer hans öppenhjertlighet eller pratsjuka varit orsaken till den oförmodade visite jag fick. Af de så kallade Svenska Smällar sköts circa 20 skott vid skålarnes drickande, då vi spisade aftonmåltid, som skedde i matsalen, hvarest uti fönstren voro bågar med gröna och hvita Ljus — efvenså på bordet uti de stora stakarne. Min bror var glad och nöjd, som han plägar vara.”

18 december 1808

”Söndag. Urmakaren Anton Meucle efterskickades med Släda om morgonen och spisade här middag. Vi hade fårbringa, fläsk, blåkål, med korf, stekt gås och bakelser.”

18 december 1822

”Onsdag. Jag nystade Ljusgarn, ett svårt gement arbete. Uti Journalen tillkännagafs, att Kronprinsen valt sin Gemål sjelf, hvilket för Prinsar sällan plägar vara tillåtet.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.