De röda vagnarna, Stig Dagerman

Med stor glädje utökade vi för några veckor sedan våra Stig Dagerman-samlingar! Nu finner man inte bara De dömdas ö (1946) i Litteraturbankens bibliotek, utan även ett stort antal kortare verk: outslitliga texter såsom novellen ”Att döda ett barn”, eller dikterna ”Birgitta svit” och ”Jorden kan du inte göra om”, för att nämna ett fåtal.

I samma veva tillgängliggjorde vi ett tiotal radioprogram och inläsningar med Stig Dagerman från åren 1949–1954, och samtidigt tog vi oss till inspelningsstudion för att föreviga ytterligare ett urval noveller och prosafragment i ljudformat.

Vi fick hjälp av skådespelaren och dramatikern Hannes Meidal. Efter två koncentrerade dagars arbete hade vi närmare fem timmar litteratur på band. Totalt arton makalösa inspelningar, med allt från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna.

Och förstås tre tungviktare av Stig Dagerman: ”Tusen år hos Gud”, ”De röda vagnarna” samt ”I farmors hus”.

Vi inleder med ”De röda vagnarna” – en novell som först publicerades i Bonniers litterära magasin hösten 1946, och som nu kan läsas i helhet på Litteraturbanken.

Meidals läsning leder oss här ned i den existensiella ensamhet och utsatthet som är utmärkande för Dagermans litteratur i stort, men romanen De dömdas ö i synnerhet. Hör novellen i spelaren ovanför, eller ta dig vidare till resten av inläsningarna här.

Under försommaren publicerar vi de återstående inspelningarna av Hannes Meidal. Då väntar en vallfart genom stämningar och tidevarv.

Läs mer av Stig Dagerman på Litteraturbanken:

DE DÖMDAS Ö (1946)
ESSÄER OCH JOURNALISTIK (1983)
DE RÖDA VAGNARNA. NOVELLER OCH PROSAFRAGMENT
HEMLIGHET. DIKTER OCH PROSADIKTER


Inläsningen av ”De röda vagnarna” är upphovsrättsskyddad och verket återges med tillstånd från rättighetshavarna. Fotografiet, taget av en okänd fotograf och som här är beskuret, har vi lånat från Järnvägsmuseet (CC BY-SA).