”Tvenne lagar styra mänskolivet /…/ Makten att begära är den första. Tvånget att försaka är den andra.” Raderna hör till den svenska litteraturens mest bevingade. Den romantiske poeten Erik Johan Stagnelius (1793–1823) levde ett kort liv och dog utfattig och ensam på Södermalm – men hans avtryck i den svenska litteraturen är stort och ännu levande. Hans mest kända dikt ”Suckarnas mystär” (eller ”Suckarnes mystèr” som den ursprungligen stavades) griper rakt in i människans villkor. Hur kan vi leva med att vi så sällan får det vi begär?

Avsnittets gäst Paula Henrikson är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, specialiserad på det svenska 1800-talets litteraturhistoria, med särskilt fokus på seklets tidiga decennier. 2004 disputerade hon på avhandlingen Dramatikern Stagnelius.

Lyssna på avsnittet i spelaren ovanför, eller sök efter Verket i valfri poddapp. – ”Suckarnes mystèr” hittar du givetvis i Litteraturbankens bibliotek, bland månda andra skrifter av Stagnelius. Ta dig vidare till vår Stagneliusavdelning här!

Du kan dessutom höra hela dikten i vispoeten Dan Berglunds uppläsning i mediespelaren nedanför.


Verket – en podd om klassiker är ett samarbete mellan bildningsmagasinet Anekdot vid Stockholms universitet, Nationalmuseum, Dramaten och Litteraturbanken.

Samtalsledare: Paulina Helgeson
Inspelningsteknik: Martin Joviken
Klippning: Urban Göranson
Producent: Magnus Bremmer

Automatgenererad transkription