För ett tag sedan hade vi anledning att skriva så här i vårt månadsutskick – och det kan vara värt att upprepa det hela även här:

”Idag lägger vi till en ny ’texttyp’ i våra bibliotekslistningar och sökmaskinerier. Just denna ’texttyp’ heter HERDAMINNE. Tack vare den kan man nu samtidigt söka i de referensverk som, med stor noggrannhet och biografisk skärpa, försökt beskriva och ur det förflutna framkalla alla de präster, prostar, kyrkoherdar, komministrar, biskopar och liknande som befolkat svenska kyrkor, katedraler och kapell under århundraden. Herdaminnet är resultatet av ett digert arkivarbete, en biografikonstens oavslutade stafett, till nytta och glädje inte minst för släktforskare.

FRITEXTSÖKNING I ALLA HERDAMINNEN HOS LITTERATURBANKEN HÄR
LISTA ALLA HERDAMINNEN HOS LITTERATURBANKEN HÄR

Och kanske är det just din anfader, Christophorus Bononis i Konungsund, om vilket följande berättas?

’Den 7 Julii 1652 anklagades Hr Christopher ’att hans hustru begagnat dopfunten att koka svärta uti, att hon tagit bort en del af mässesäcken, att Christopher utsatt kyrkans psalmbok för brännvin, försummat predikan, varit drucken i kyrkan, i ett gästabud skällt som en hund, p … t på Kirstin i Grimmeby, strukit gamle Presthustrun om munnen med sin spott, kysst sin hund, vanhäfdat prestgården, sålt bort höet, brännt upp båsbalkarna, genom en stambok ljugit tillhopa 538 Daler’, och anhöll församlingen nu att blifva denne sin Pastor qvitt.’

Det svunna kan ju öppna sig åt många håll samtidigt – även om herr Christopher i Konungsund, som hade ett slut i armod att vänta, är en ovanligt färgstark ingång.”

Vi kommer vartefter att lägga ut allt fler herdaminnen. Så bokmärk länkarna ovan, som leder till listan över tillgängliga volymer samt fritextsökningen, så missar du ingenting av vikt.

Klicka gärna på en bild nedan så ser du den i större storlek. Fotografierna är tagna av Nils Edvard Forssell – alla föreställer de präster, kyrkoherdar, komministrar och andra av kyrkans män. Fotografierna har vi lånat från Västergötlands museum – och många av dessa finns alltså beskrivna i de herdaminnen som du kan söka i hos Litteraturbanken.