Sedan en dryg månad finner du hela 38 böcker av Elsa Beskow (1874-1953) i Litteraturbankens samlingar. Elsa Beskows sagor och illustrationer har trollbundit barn som vuxna i generationer – somliga titlar är helt oförglömliga: Sagan om den lilla lilla gumman (1919), Solägget (1932), Tomtebobarnen (1937) för att nämna ett axplock – och nu har du alltså möjlighet att bläddra i alltsamman på webben!

Ta dig vidare till Litteraturbankens Elsa Beskow-avdelning, och läs en alldeles rykande färsk presentation av Beskow författad av Lotta Olsson!