Harriet Bosse som Indra

”Harriet Bosse (1878–1961) har alltid förknippats med Ett drömspel; så var hon också redan från början tilltänkt som Indras dotter. Strindberg försökte vid tiden för dramats tillkomst locka Harriet Bosse tillbaka till deras gemensamma liv med snart sagt alla till buds stående medel. De hade förlovat sig i mars 1901 och gift sig den 6 maj: men mycket snart hade äktenskapets snabbt uppblossande och tillfälliga harmoni brustit, och hustrun hade lämnat hemmet.”

Så skriver Dick Claésson i den digitala utställningen Dramaklassiker från Sveriges Radio Drama om radiobearbetningen av August Strindbergs klassiska pjäs Ett drömspel.

Harriet Bosse skulle hur som haver gestalta Indras dotter när Ett drömspel slutligen uppfördes första gången på Svenska teatern 1907. Och fyrtio år senare skulle hon med samma hängivenhet läsa ett stycke därur för radion – närmare bestämt den lyriska passagen ”Vindarnas klagan”. Hör inspelningen nedan.

Inspelningen, från 1947, återges med tillstånd från Sveriges Radio. – Fotografiet av Harriet Bosse som Indras dotter, här beskuret och tonat, har vi lånat av Musikverket och Wikimedia Commons. Bilden är tagen i samband med uruppförandet av Strindbergs drömspel 1907.

Läs August Strindbergs Ett drömspel (1901) hos Litteraturbanken, eller läs mer om pjäsen och dess plats i den svenska dramatikens historia i vår digitala utställning Dramaklassiker från Sveriges Radio Drama.