Litteraturbanken har, som vi nyss berättat, börjat digitalisera Tage Aurells samtliga skönlitterära verk. Och även om det dröjer innan vi alla kan läsa dem i digital form så är det vackert nog att i väntan på detta, med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna, kunna lyssna till ett antal radioprogram med Tage Aurell. Här är det 1948 – och Tage Aurell läser en novell, ”Vice pastor”.

”Det är inte lätt att läsa Tage Aurell.” Så skriver Andreas Creutz, som tänkt klokt kring den här novellen. Men han fortsätter: ”Inte för att prosan är svår eller omständlig. Tvärtom. Den är mycket enkel till det yttre. Likväl är den som en liten växt, som sträcker klara bladen mot skyn, men sträcker djupa rötter ner i myllan. Och där nere vindlar de omkring, går i riktningar man inte trott, hämtar näring ur det allra svartaste svarta.”

Så luta er tillbaka och vik fyrtiotre minuter av er dag åt svensk ordkonst när den är som vackrast.

”Tage Aurell föddes den 2 mars 1895 i Kristiania (Oslo) av svenska föräldrar och gick bort i Arvika den 21 februari 1976. När Aurell var i femårsåldern flyttade familjen till Karlstad. Fadern var Nils Albert Tage Aurell, gjutare och sedermera fackligt aktiv verkstadsförman; modern Anna var född Lersten. Aurell studerade vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad och fick så småningom anställning på Nya Wermlands-Tidningen. Snart började han även medarbeta i en rad andra landsortstidningar, däribland Filipstads TidningBorås Tidning och Norrköpings Tidningar. Aurell genomgick en kortare religiös period i början av 1910-talet men sökte sig snart till samtidens radikala kretsar. Större delen av 1920-talet tillbringade han nere på kontinenten, i Berlin och framförallt i Paris där han bland annat studerade vid Sorbonne. […] Aurell debuterade förhållandevis sent som författare och det dröjde åtskilliga år och flera böcker innan han slog igenom. Den första, Tybergs gård, publicerades 1932. Med Skillingtryck (1943) fick Aurell bättre genomslag. Han blev känd som en sparsmakad men ytterst driven stilist. Från 1940-talet och framåt medverkade han flitigt i radion, med pjäser och uppläsningar”. – Stycket är hämtat från Svenskt översättarlexikons artikel om Aurell, författad av Alan Asaid. Läs vidare här.

Tage Aurells radioinläsningar tillgängliggörs här med tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio. Fotografiet, som föreställer en ängel i Skara domkyrka, har vi hämtat ur redaktionens samlingar.