Västgöta-Bengtsson
Västgöta-Bengtsson talar inför signaltrupperna i Karlsborg.

Ingen västgöte kunde väl berätta som Västgöta-Bengtsson, och ingen var så övermåttan rågad med bygdens sägner, skrönor och historier som Västgöta-Bengtsson. Nog fanns det historier för tre livstider i den mannen.

Somligt förevigades i böckerna, och lika mycket därtill sändes ut i radion. Man får anta att en stor portion bygdekännedom följde Bengtsson i graven. Men ett par skivor och kassetter med hans berättelser utgavs emellertid under hans livstid, och dessa kunde vi givetvis inte undvara. Med generöst tillstånd från rättighetshavarna tillgängliggör vi idag fyra av dessa skivinspelningar från åren 1967 och 1972!

Här möter vi nummer 15 Bång och major Rumpelius på Axevalla hed, gamle August i Tosthult, samt de rediga västgötarna Olavus och Tilda och deras gelikar som vi känner från böckerna. Lyssna i mediespelaren nedanför!

Läs mer av Västgöta-Bengtsson hos Litteraturbanken:

MED VÄSTGÖTA-BENGTSSON I LINNÉS FOTSPÅR (1979)
MINA ROLIGASTE HISTORIER (1972)
PÅ STRÖVTÅG I VÄSTGÖTABYGD (1948)
SOLEN ÄR STÖRST VID SIN NEDGÅNG (1977)


Inspelningarna återges med tillstånd från rättighetshavarna. – Fotografiet ovanför, som här är beskuret, har vi lånat från Karlsborgs fästningsmuseum.