Elmer Diktonius

Från och med idag hittar du inte mindre än tio volymer av poeten Elmer Diktonius (1886–1961) i Litteraturbankens samlingar. Här har vi samlat allt mellan debuten Min dikt (1921) och musikessäsamlingen Opus 12 (1933).

I samband härmed passar vi på att tillgängliggöra ett antal diktinläsningar, inspelade för radion 1947. Diktonius hade ännu inte publicerat diktsamlingen Annorlunda (1948) vid tillfället, men här fick han möjlighet pröva samlingens rader på lyssnarna. Så har dikten ”Aftonlåt” här till exempel inte hittat sin rätta titel.

Hör radioprogrammet i sin helhet i den övre mediespelaren, eller dikterna separat i den undre.

Elmer Diktonius, Annorlunda (1948)

Framsidan till Elmer Diktonius näst sista diktsamling Annorlunda (1948). Boken följdes av Novembervår (1951) – därefter tystnad hos den finlandssvenska skalden.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet, som här är beskuret och redigerat, har vi lånat från Svenska litteratursällskapet i Finland.