”Tre skalder på källartaket.” Så står det på baksidan av fotografiet. Det är 1930, och man är på Åland: Artur Lundkvist sitter till vänster, Erik Asklund till höger; i mitten sitter Elmer Diktonius. I en artikel 1981 beskriver Per Wästberg scenen så här: ”Sommaren 1930 var Artur och Erik på Åland med Elmer Diktonius. Den store finländske skalden vägrade tala om de modernistiska verk Artur tagit från Paris utan krävde fiske, fiol, brännvin och enkelt liv. Det senare kunde yttra sig i att Elmer och Erik hällde cigarettaska i den lokala tjurens näsborrar och lockade den att nära nog välta det hemlighus dit Artur dragit sig undan för läsning av franska surrealister.”

Nog anar man en viss frånvändhet i Lundkvist ansikte. Föga förvånande, måhända.

(Fotografiet är hämtat från en privat samling.)