Erik Axel Karlfeldt, ett av den svenska litteraturhistoriens självklara namn, hann under sin levnadstid läsa in några enstaka dikter för radion. Somliga inspelningar har vi redan tillgängliggjort – dock undgick då en av dikterna vår uppmärksamhet: ”Träslottet” ur Karlfeldts fjärde diktsamling Flora och Pomona (1906).

Med tillstånd från Naxos kan vi idag publicera inläsningen av denna dikt! Lyssna i spelaren nedanför, och ta dig sedan gärna vidare till de övriga inspelningarna här på Ljud & Bild. Där hör du inte bara Karlfeldt deklamera sina alster, vi har även bjudit in andra storheter som Agneta Pleijel, Kjell Espmark och Henric Holmberg att läsa ett par rader.

Med träslottet avses gården Hyttbäcken där Karlfeldts mor Anna Jansdotter föddes 1830, och gifte sig första gången. Nedanför ser du ett fotografi av gården, taget av Karl Bergman 1951. Bilden, som här är beskuren, har har vi lånat från Järnvägsmuseet.