Hjalmar Bergman

Av författaren Hjalmar Bergmans (1883–1931) egen röst finns inte mycket bevarat för eftervärlden. Hans roman Clownen Jac (1930) skrevs visserligen som radioföljetong, och han läste själv in det omsusade avsnittet ”Ur en clowns katkes” för radion.

Inspelningen gallrades olyckligt nog ur Radiotjänsts arkiv under de turbulenta krigsår som följde.

Emellertid överlevde två inspelningar som bandats under relativt okända omständigheter samma år. I den nyöppnade Stockholmsbiografen Flamman hade Sveriges författareförening sommaren 1930 upprättat en tillfällig inspelningsstudio. Dit inbjöds landets största författare att föreviga sina verk. Hjalmar Bergman närvarade givetvis.

Medan parnassens diktare Verner von Heidenstam och Erik Axel Karlfeldts deltagande genererade tidningsrubriker följdes Bergmans inspelningssession av tystnad. Bergman var sjuk och trött trots årets episodiska arbetsiver.

De brottstycken som bevarades och så småningom utgavs på grammofonskiva var små dialogutdrag ur hans två dramer Swedenhielms (1925) och ”Patrasket” (1928). Ur den sistnämnda läste Bergman pjäsens avgörande final: ett fantasiens försvarstal – i förlängningen en attack på de illvilliga recensenter som under åren beskyllt Bergmans egen fantasirikedom för galenskap.

Ett halvår efter inspelningen skulle Bergman lämna Sverige för att aldrig mer återvända.


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Naxos. – Fotografiet publiceras med generöst tillstånd från Hjalmar Bergman Samfundet.