Verket: Anna Maria Lenngren

Ytterligare en onsdag och ytterligare ett avsnitt i Verket – en podd om klassiker har lagts till i vårt poddbibliotek! Nu vänder vi blicken mot slutet av 1700-talet och Anna Maria Lenngrens berömda dikt ”Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon”.

Avsnittsbeskrivningen lyder: ”Anna Maria Lenngrens (1754–1817) dikt ”Några ord till min k. Dotter, i fall jag hade någon” (1798) är ett långt tal från en mor till sin fiktiva dotter. Undvik läsning, kära Betti, liksom politik, tidningsläsande och alla aktiviteter som äger rum på de traditionellt manliga arenorna. Men vad ville Lenngren säga? Kan en lärd och skrivande kvinna verkligen ha menat det modern i dikten säger? Eller var tiden redo för feministisk satir? Klassikerpodden Verket tar sig an en av den svenska poesins mest ikoniska dikter.

Gäster i studion är Maria Gullstam och Mats Malm. Maria Gullstam är teatervetare med inriktning på 1700-talet, verksam vid Stockholms universitet. Mats Malm är professor i litteraturvetenskap, ständig sekreterare i Svenska Akademien och föreståndare för Litteraturbanken. Samtalet leds av Paulina Helgeson.”

Du kan lyssna på avsnittet i spelaren nedanför, men du hittar oss även i din vanliga poddapp och på Spotify.

Dikten i fråga finns såklart att läsa på Litteraturbanken. Här hittar du även Lenngrens övriga titlar. Maria Gullstam har dessutom skrivit ett alldeles lysande förord till Lenngrenantologin ”Hänför min inbillning, elda min blod…” som Litteraturbanken satte samman 2017 under ledning av Paulina Helgeson. Läs förordet här!

Några ord til min k. Dotter, i fall jag hade någon.

Min kära Betti! du blir stor,
du från din docka hunnit wäxa;
utaf din hulda fromma mor
tag för din framtid denna läxa.

Uti den werld du knappast sett
så många öden förefalla;
men med et gladt och sedigt wett
skal Betti segra på dem alla.

På lifwets bana warsamt gå,
men tro ej alt hwad ondt man säger;
wår werld, min Betti, är ändå
den aldrabästa werld man äger.

Den är hwad den beständigt war,
bebodd af kloka och af dårar;
och, noga öfwerlagdt, den har
mer rätt til löje än til tårar.

För mycken mißtro föder agg,
för mycken lätttro ångrens smärta:
tänk ej i hwarje ros en tagg,
ej dygd i hwarje manligt hjerta.

Wäl dig, om jämt du följa wet
Försigtighet den kloka gumman
den jämte känslig glättighet
är af al wishet hufwudsumman.

Med läsning öd ej tiden borrt,
wårt Kön så föga det behöfwer;
och skal du läsa, gör det korrt,
at saucen ej må fräsa öfwer.

Et odladt wett, en uplyst själ
hwad! kunna böcker blott det skänka?
mit barn, studera werlden wäl,
den ger dig ämnen nog at tänka.


Verket – en podd om klassiker är ett samarbete mellan bildningsmagasinet Anekdot vid Stockholms universitet, Nationalmuseum och Litteraturbanken.

Samtalsledare: Paulina Helgeson
Ljudproduktion och klippning: Urban Göranson
Inspelningsteknik: Pär Nordlund
Producent: Magnus Bremmer