Ingrid Sjöstrand
Ingrid Sjöstrand.

Våren 1970 publicerade Ingrid Sjöstrand sin första diktsamling för vuxna: Nattbok (1970). Vid det laget figurerade hon snart sagt i alla sammanhang. Kåserierna skrevs fortfarande med samma stadiga hand, hennes pjäser spelades på skolteatrar såväl som i TV, och i radion var hennes röst numer ett bekant inslag.

Det fanns dock en gemensam nämnare för hennes verksamhet: samhällsengagemanget. I Nattbok och den kommande diktsamlingen En tropisk orm på Karlaplan (1973) skymtade bara konturerna av den samtidskritik som senare utgjorde stommen i hela hennes senare författarskap. Samhällsengagemanget fanns där dock hela tiden.

Jämsides arbetet med Nattbok började Sjöstrand intressera sig för boendesituationen. Litteraturvetaren Carina Agnesdotter utvecklar i sin presentation av Sjöstrand: ”Hon engagerade sig tidigt i frågor om barnuppfostran och gick i bräschen för den antiauktoritära syn på barn och uppfostran som växte fram i Sverige efter andra världskriget. Engagemanget för barnens uppväxtmiljöer ledde också till stark kritik av det moderna ’kategorisamhället’, där både barn och vuxna isolerats i sina bostäder och förlorat känslan av värde och sammanhang. Som alternativ till dessa ’sorthem’ utvecklade Sjöstrand en modell för en ny kollektiv boendeform som hon kallade ’samhem’.”

Ingrid Sjöstrand: samhem
Bild ur Ingrid Sjöstrands artikel ”Sorthem – eller samhem?” i DN, 18 april 1970.

I en serie artiklar i dagspress och tidskrifter framhöll Sjöstrand faran med ett samhälle som prisar effektiviteten – det tenderar att osynliggöra och isolera samhällets svaga menade hon.

Så småningom turnerade Sjöstrand tillsammans med journalisten Marianne Kärre och Kollektiva Arkitektgruppen med en samhemsutställning världen över. De besökte bland annat USA, Frankrike och Norge.

Budskapet nådde även radion här i Sverige. I essäprogrammet Angeläget talade hon under rubriken ”Den sociala kategoricentrifugen” på pingstdagskvällen 1970. Programmet kan du givetvis höra här på Ljud & Bild. Skrolla upp till mediespelaren ovanför och lyssna på den knappa kvarten.

Ingrid Sjöstrand hos Litteraturbanken:

ANGÅR DET DEJ KANSKE (1969)
DET BLÅSER EN SOL (1979)
EN DAG I VILDA VÄRLDEN (1971)
EN TROPISK ORM PÅ KARLAPLAN (1973)
HUMLAN VINGAD (1976)
NATTBOK (1970)
SKOGEN I TRÄDET (1981)
VANJOPP (1970)


Inspelningen tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. Fotografiet, som är taget av Bo-Aje Mellin, har vi lånat från Röster i Radio och TV, 1970, nr 49.