Ella Hillbäck och Östen Sjöstrand
Ella Hillbäck och Östen Sjöstrand.

Oktober månad är författaren Ella Hillbäcks (1914–1979) månad! Sedan en vecka finns därför tio av hennes diktsamlingar i vårt digitala bibliotek. Alltsamman är gratis och öppet för alla – som alltid annars.

”Det var i oktober när jorden glänste
rik på astrakaner eller gula träd;
och då kom hela framtidsperspektivet
att luta åt ett stycke mark
som bar på frukter, lika
röda som de goda äpplena,
och jag var varm om ögonen
och hade jordens läppar.”

Utöver diktsamlingarna är vi glada att presentera ett par av Ella Hillbäcks egna diktinläsningar. Hennes röst är sällsynt i arkiven – hon gästade nämligen radion enbart två gånger. (I det anrika radioprogrammet Dagens dikt, å andra sidan, var hennes dikt ”Leendet” en av de mest upplästa under 1900-talets andra hälft.)

Ett av radioprogrammen från 1955 hette ”Det älskansvärda. Ella Hillbäck läser egna dikter”. Det rörde sig dock inte om uppläsningar från den ännu outgivna diktsamlingen Det älskansvärda (1956) – i själva verket återvände Hillbäck här till dikterna i en avdelning, med samma titel, ur den tidigare utgivna boken I denna skog (1953).

Frasen ”det älskansvärda” refererar närmare bestämt till en retorisk fråga ur författaren och konstfilosofen Carl August Ehrensvärds besynnerliga skrift om estetik – De fria konsters philosophi (1782). Han skrev:

”Ideala stylen är således den som har intet prunk eller låghet i stort, och intet låghet eller prunk i smått, som visar naturen der hon skal vara och intet der hon är. Som i expressioner visar mognad och återhåll, som har det innerliga af allting, och som ger en alfvarsam och en älskansvärd känsla för naturen?”

Summa summarum: Ehrensvärd förfäktade en estetik som kräver att poeten uppgår i naturen för att avtäcka dess ”hemliga sanningar” inifrån, varken mer eller mindre – en tanke som onekligen gjorde intryck på Ella Hillbäck och hennes skrivande. Man skymtar den i dikterna, och inte minst hör man den i de luftiga, okonstlade uppläsningarna i radio. Hillbäcks ord och andning blir ett i dessa knappa elva minuters diktuppläsning.

Lyssna på radioprogrammet i sin helhet i den övre mediespelaren, eller på dikterna separat i den nedre spelaren. Den hågade kan dessutom höra mer av Ella Hillbäcks röst här.


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet, av en icke namngiven fotograf, är hämtat ur boken Albert Bonniers förlag. Ett familjeföretag 1837–1962. Etthundratjugofem år (1962).