I mars 2018 publicerade vi Maria Wines tio första diktsamlingar. Då skrev vi så här i vårt månadsbrev om denna tilldragelse:

”Maria Wines författarskap är stort och spänner över en lång tidsrymd. Nu publicerar Litteraturbanken hennes första tio diktsamlingar, fritt tillgängliga för alla: från debuten med Vinden ur mörkret (1943) till och med Skönhet och död (1959). ”Wines tidiga författarskap”, skriver Jonas Ellerström i en nyskriven introduktion om Wine, ”följer och påverkar fyrtiotalets svenska modernism: till dess ångestfyllda visioner lägger hon en hetare känslotemperatur och en större tro på det egna subjektets upplevelser och iakttagelser.” I den första samlingens första dikt står livets frågor i centrum:

Vad är det jag vill?
Örnen flyger över berg och dal,
små fåglar skälver;
jag gömmer mig för livet.

Vad är det jag kan?
Livet smälter sin egen grymhet,
människor dödar varandra;
jag står blott och ser.

Vad är det jag önskar?
Tanken flyger från moln till moln,
vinden gäckar havet och jorden;
jag går i ring omkring min grav.”

Och dikten fortsätter fråga. Nu och då smälter samman i återkommande fraser: ”Vad är det jag måste?” – ”Vad var det jag ville?” – Vad var det jag kunde?” – ”Vad var det jag önskade?” – ”Vad var det jag borde?”.

I Wines tio diktsamlingar ger ordet ”jag” i alla dess böjningsformer 6.800 träffar. Frågorna som ställs riktas inåt. Det är ett skarpt ljus som faller över jagets landskap.”

(Fotografiet med gatlampa är hämtat från redaktionens samlingar.)