Dramaklassiker

”I den svenska dramatikens historia intar Ett drömspel en särställning. August Strindberg (1849–1912) skrev pjäsen 1901 och den trycktes i bokform redan året därpå – men det skulle dröja till 1907 innan pjäsen fick sin urpremiär. Som alltid var det av olika orsaker kris i Strindbergs liv när pjäsen kom till. Allt som hände i livet, stort som smått, kunde tydas som ett järtecken. Och allt som hände människan kunde ge nycklar till en djupare förståelse av livets gåta.”

Så inleder Dick Claésson vårt nya utställningsrum om regissören Bengt Ekerots radiouppsättning av Ett drömspel från 1962.

I samarbete med Sveriges Radio Drama hissar nämligen Litteraturbanken ridån för vår nya utställning:

DRAMAKLASSIKER FRÅN SVERIGES RADIO DRAMA.
EN UTSTÄLLNING OM OCH MED SVENSK RADIOTEATER.

Utställningen lyfter fram föreställningar ur Sveriges Radio Dramas arkiv och ställer dessa jämsides pjästexter, bilder, arkivfynd och annat kringmaterial. I drömspelsrummet hittar du inte bara Strindbergs manuskript, Ekerots regimanus och fotografier från det förflutna – här kan du även höra Harriet Bosse, Märta Fröding, Carl Eldh och Fanny Falkner berätta om tiden med Strindberg.

Givetvis är det även möjligt att lyssna på radiodramat som det sändes 1962, i regi av Bengt Ekerot.

Ta dig vidare till utställningsrummet om Ett drömspel, eller läs mer om Radioteaterns historia. Härintill hittar du ytterligare fyra dramaklassiker ur SR:s arkiv. Med tiden ska däremot utställningsrummen bli fler. De redan existerande utställningarna om August Strindberg, Karin Boye och Hjalmar Bergman lär snart få sällskap av ytterligare författare.


Fotografiet som används i utställningens affisch, och som föreställer skådespelaren Eva Dahlbeck (1920–2008), är taget av Bertil S-son Åberg, SVT Bild (1954). – Blogginläggets bild, som föreställer Harriet Bosse i rollen som Indras dotter, har vi lånat från Musikverket.