I december 1954 får Erik Lindegren Boklotteriets stora pris. I journalfilmen får vi se hur Carl Emil Englund, Göran Forsslund och Ivar Sundvik kommer hem till Lindegren på Riddargatan 15 i Stockholm och, i ett välregisserat ögonblick, tycks överraska skalden med en bukett blommor och 25.000 kronor i reda kontanter.

Buketten är snabbt undanstökad.
Sedelbunten avsevärd.
Glädjen påtaglig.

(Filmen återges med tillstånd från SVT. Den får inte spridas eller förändras, ej heller nyttjas i kommersiella sammanhang.)