I mars 2018 skrev vi om karolinska krigares öden i vårt månadsbrev. Om dem finns det mycket att läsa hos Litteraturbanken:

”Barnet har en lysande och ärorik framtid att vänta. Men också ett kort liv, släckt av en kula i en löpgrav. Som kung ska han försöka lägga världen under sig. Som kung ska han ska föra sitt land till ruinens och svältens brant. Det är den sista skälvande minuten av den svenska stormaktstiden.

Om Karl XII (1682–1718) och hans tid har det skrivits oräkneliga böcker. Hos Litteraturbanken kan du – bland mycket annat – läsa Karl XII:s Bibel, från 1703 (och dessutom ladda ner den till din mobiltelefon). Du kan studera Alf Åbergs böcker om karolinska kvinnoöden och karolinska fångar i Sibirien, där det mänskliga priset för kungens ärelystnad tecknas i tydliga drag. Du kan läsa poeterna som levde jämsides kungen och hyllade hans bedrifter. Och du kan läsa samtida och sentida diktares gestaltningar av triumfer och nederlag, skildrade i odendikter och pjäser.

Men du kan också få hjälp med att skapa dig en bild av vad dina förfäder gjorde i kungens tjänst. Många svenskar – och andra därtill – kan spåra sin släkts historia tillbaka till den karolinska arméns soldater. Kanske har du hört historier om hur din anfader stupade vid Narva, eller om hur din anmoder försmäktade i ett sibiriskt fångläger utan annat hopp än det som regementsprästen och minnet av hemlandet kunde skänka?

Hos Litteraturbanken finns ett antal verk som är särskilt värdefulla när du vill hitta information om den karolinska världen och de människor som befolkade den. Vi ska här nämna tre. Alla är självklara hållplatser för släktforskaren.

I de tolv volymer som utgör Karolinska krigares dagböcker kan man hitta ofantligt mycket. Alla är förstås sökbara, så den som letar efter något speciellt kan hitta det utan alltför mycket besvär. Tänk på att söka så öppet som möjligt: om namnet du letar efter har en ovanlig stavning, så bör du ta med i beräkningen att det kanske stavats annorlunda förr – eller till och med fångats något bristfälligt av de OCR-maskinerier som gör texten läsbar för din dator. Så pröva olika stavningar för att se vad de kan ge. I denna ofantliga textmängd finner du de brev och de dagböcker som omskapat dagen och alltet så att eftervärlden kan uppleva dåtiden på nytt. Och med en smula tur är det just din anfader som för pennan.

Med Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar vid din sida kan du antingen leta efter ett namn som fattas dig, eller helt enkelt läsa till synes planlöst och drabbas av det mänskliga myller som den karolinska världen utgör. Stilen är encyklopediskt kortfattad, men bakom de torra radernas fakta gömmer sig lidandet, sorgen, resorna, glädjen, exilen, hemkomsten, segrarna och förlusterna, längan hem och längtan bort. Allt finns här. Och även detta verk är sökbart.

Dessutom kan du använda dig av Biografiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare, samt Andre Embetsmän och Personer, under denna Konungs tid, Fångne i Ryssland, Flygtige i Turkiet, eller Dödskjutne i Fält – titeln förtjänar att få vara en smula för lång även här. Också detta verk är sökbart, men nu befinner vi oss något längre tillbaka i den trycktekniska historien. Det är svårt att få även de bästa OCR-maskinerier att hantera äldre tryck, och här handlar det om ett verk som trycktes under tidigt 1800-tal. Men det finns ändå mycket att hitta, så länge som du söker på ett öppet och medvetet sätt. Så räkna med att det finns fel i den sökbara texten, och sök på kreativa sätt på delar av ord, på ordbörjan, ordslut eller fras. Eller använd dig helt enkelt av bokens systematiska disposition. Kanske hittar du det du söker redan då.

Den värld och de människor som framträder i dessa verk är borta sedan länge. Men de lever för evigt i orden.”

(Den från hästen avstigne mannen, av Philips Wouwerman, har vi lånat från Rijksmuseum i Amsterdam: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-1610.)