Anna Greta Wide undvek offentliga uppläsningar. Men lördagen den 10 november 1962 fångades en tjugo minuter lång uppläsning vid Göteborgs universitetsbibliotek – som här publiceras med rättighetshavarnas tillstånd. Vi vet egentligen ingenting om sammanhanget. Wide läser tjugofem dikter – hela den andra delen – ur diktsamlingen Kyrie (1960). Vi har valt att låta inspelningen vara obruten: så hör vi också hur diktaren bläddrar, hur hon nuddar mikrofonen i förbigående, någon vandrar in eller ut i salen, och bilar tutar nere vid Korsvägen. – Dikterna hon läser är, i tur och ordning, dessa: ”Vilken är denna tonart”, ”Fångad”, ”Och nu har jag genomskådat”, ”Mefisto”, ”Ögonen låter sig bländas”, ”Först: förklaringar”, ”Det som mötte mig”, ”Jag är till förtvivlan led”, ”Du är den tyste störaren”, ”Orden odugliga”, ”Tagen i korsförhör”, ”Här står jag”, ”Du som hindrar mig”, ”Bönhörelsen”, ”Det är något med döden”, ”Detta som uppenbarade”, ”Missbrukad”, ”När sömnen breder”, ”En fladdermusunge”, ”Jag kommer med mina skärvor”, ”Guldets rening”, ”Klara våg”, ”Famn som bär mig”, ”Rymdraketen”, ”Jag har aldrig fått se”. – Läs Anna Greta Wides sex diktsamlingar hos LB.se.

Fotografiet, ”Förortståg”, av Sten Didrik Bellander, har vi lånat från Nordiska museet: https://digitaltmuseum.se/011013852774/forortstag.