Hasse Zetterström
Hasse Zetterström.

Signaturen Hasse Z, eller Hans Zetterström (1877–1946), var den svenska skämtpressens medelpunkt under 1900-talets första halva. Redan i tjugoårsåldern verkade han som redaktör, kåsör och författare, och fortsatte i humorns ärende fram till sista andetaget.

Vi minns Zetterström bland annat som grundare av Grönköpings Veckoblad, redaktör för Söndags-Nisse och Söndagsnisse-Strix och författare till ”Tätning av en båt” (som finns i Ingrid Elams inläsning här).

Idag kan vi däremot höra Zetterströms egen röst för första gången hos Ljud & Bild. Undertill läser författaren de två korta berättelserna ”Blåst” och ”Prinsen”. I den senare framträder flickan Anna-Clara som vi annars kan läsa om i den älskade barnskildringen Anna-Clara och hennes bröder (1917).

Lyssna i mediespelaren härunder eller ta dig vidare till Hasse Z-avdelningen i vårt bibliotek.


Inläsningarna spelades in av Sveriges författareförening år 1930 och tillgängliggörs här med tillstånd från Naxos. – Blogginläggets bild har vi lånat från framsidan av Hasse Z:s Konfektmakare Hansens isskåp och andra historier (1912), och bilden är här bearbetad.