Vi är tacksamma för att vi fått lov att tillgängliggöra en vinylskiva från 1985 – i digital form, förstås – där poeten Anna Rydstedt läser arton egna dikter. Skivan hette ”Dikter”, och gavs ut av kulturnämnderna i Borgholms och Mörbylånga kommun. Skivan kan med fördel avlyssnas i sin helhet. Det är något som händer när dikt följer på dikt.

Lyssna gärna till fler Rydstedtinspelningar, av andra röster.(Skulpturen har vi lånat från The Metropolitan Museum of Art i New York: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/468716.)