Det pågår en hel del bakom kulisserna hos Litteraturbanken.se. Vi arbetar med en temamånad kring den svenska visan; med en digital utställning om Anna Greta Wide; med Paul Anderssons författarskap; vi förbereder saker kring Elin Wägner och Johannes Edfelt; vi arbetar vidare med Skolan – och mycket annat.

Vi arbetar också vidare med Tage Aurells översättningar. Aurell, vars litterära gärning är central för den svenska 1900-talslitteraturen, var också en inflytelserik och skicklig översättare. Vi har redan publicerat ett antal av Aurells tryckta översättningar – läs dem här, de är omistliga – och i början av 2020 kommer vi att vandra längre in i den Aurellska verkstaden.

Vid Göteborgs universitetsbibliotek finns en stor samling efter Aurell, och bland materialet återfinns ett antal höggradigt intressanta arbetsmanuskript från översättningarna. Främst bland dessa står Georg Büchners Woyzeck, som Aurell ägnade återkommande, oupphörligt arbete under decennierna. Litteraturbanken har låtit digitalisera dessa arbetsmanuskript, och en digital utställning kommer att sätta dem i fokus.

Hur närmar sig en översättare sitt verk? Vilka beslut har översättaren att fatta när en text ska förflyttas från ett språk till ett annat?

Det handlar, förstås, om översättningens konst – filtrerad genom en stor översättares hårda arbete med text.

(Alla bilder är hämtade ur de digitaliseringar som Litteraturbanken låtit utföra av handskrifter som finns vid Göteborgs universitetsbibliotek. Tage Aurells översättningar återges självklart med tillstånd från rättighetshavarna. – Läs gärna mer om översättning hos LB.se. Du har väl inte missat Erik Anderssons essä?)