Mot slutet av den här månaden är det med stor glädje som Litteraturbanken publicerar Paul Anderssons texter – sex verk som alla publicerades under en kort tidsrymd, 1952–1956. Mitt i detta spann faller denna försmak in – en diktinspelning, gjord av Sveriges Radio den 22 november 1955.

Högstämt och samtidigt intimt: så kan dikt också skrivas – och läsas.

Inläsningen tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och från rättighetshavarna. – Skulpturen, av Étienne-Maurice Falconet, har vi lånat från Rijksmuseum i Amsterdam.