Mot slutet av 2020 kommer Litteraturbanken att öppna en digital utställning om Birger Sjöberg (1885–1929). Arbetet har alldeles nyss börjat. Om någon vecka eller så börjar redaktionen djupdyka i arkiven – givetvis med god hjälp av all den banbrytande forskning som skickliga forskare åstadkommit i Sjöbergs kölvatten.

Göteborgs universitetsbibliotek har en stor samling med Sjöbergmanuskript, och det är i denna samling som vår utställning kommer att ta sin början. Men vår förhoppning är att vi ska kunna erbjuda en rik ingång till Birger Sjöbergs författarskap och liv. Och vi kommer förstås också att lägga fler inläsningar och inspelningar av Sjöbergs texter till samlingarna.

Den Vänersborgsfödde Sjöberg är en älskad klassiker. De där orden går inte alltid hand i hand: älskad och klassiker. Men här stämmer det. Ett mycket livaktivt sällskap, Birger Sjöberg-sällskapet, håller skickligt hans minne vid liv. Och det är inte bara i födelsestaden som hans minne lever (även om Vänersborg förstås har en självklar plats i ett Sjöbergskt kosmos.)

Självklart kan du redan nu läsa Birger Sjöbergs verk hos Litteraturbanken.se. Men det kommer alltså mer framöver. Och för den som vill hitta mer ur Sjöbergs liv och värld kan också Vänersborgs museum rekommenderas. En del av samlingarna finns tillgängliga på nätet, genom Digitalt museum. Just därifrån har vi också lånat bilderna till det här inlägget. Som detta fotografi, taget av Wilhelm Åkerberg 1909 – ”Päta sjunger för kamraterna på Helsingborgs-Postens redaktion om Frida och Lilla Paris långt före berömmelsen.”

Och tio år tidigare, även detta fotografi lånat från Vänersborgs museum – Birger Sjöberg till vänster, ung men omisskännlig, under en kaffepaus i K. & A. Vikners fotoateljé, Vänersborg, hösten 1899:

Här har Sjöberg trettio år kvar att leva – och allt framför sig.


Porträttbilden i sepia har vi lånat från Kungl. biblioteket, och fotografen är okänd.