I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

5 december 1814

”Måndag. Kallt, och sedan snögade bra. Jag skref hela dagen och om aftonen lagade handskar. Klock 3/4 till 10 om aftonen förkunnades med 128 skott, att Kronprinsen med dess Son anlände till stadens Norra Port. Ståthållaren, Magistrat och 50 Äldsta hade där mött, utom en stor mängd af alla classer. Vid Observatorie backen hade 2ne stora colonner af eld varit uppsatte, öfverst i Kungsbacken en Äreport med deras Kungl: Högheters namn Chiffer och en devise i transparent målning.

Kl: 1/2 till 11 sköts åter 128 skott vid ankomsten till Kungl: Slottet, och hade alla fönster däremillan och Tullen varit illuminerade. Om aftonen stormade.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.