Frigga Carlberg vid demonstrationståget för kvinnlig rösträtt i Göteborg, 1918.

I september 1921 kunde kvinnor för första gången utöva sin rösträtt i Sverige. 2021 är det ett självklart jubileum att uppmärksamma.

Redan 2019 kunde vi presentera en utställning om kvinnlig rösträtt i Sverige, och den håller fortfarande öppet. Där kan man läsa och studera de texter som utgjorde ett av kamprörelsens viktigaste verktyg; det var ju genom ordets makt man sökte övertyga om det rättmätiga i en rättvis och jämnlik rösträtt. Inledningen till utställningen kan du läsa här nedanför – men idag lägger vi också en nyinspelad kampsång till samlingarna.

”Kvinnornas sång”, som är en översättning av ”Women’s Battle Song”, sjöngs första gången av Elsa Stenhammars damkör vid den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911. Nu är det Estradkören som sjunger, i ett arrangemang och i ledning av Sverker Domar. Inspelningen är gjord som en del av forskningsprojektet Rösträttens sånger, och projektledare är Marita Rhedin vid Göteborgs universitet. Det är en glädje att få presentera inspelningen. Och texten kan du förstås läsa här.

Från inledningen till utställningen: ”Hundra år av rösträtt för Sveriges kvinnor är också hundra år av utveckling och förändring som historiens rösträttskämpar knappast hade kunnat föreställa sig. Men vad som idag betraktas som en självklarhet, i alla fall i vår del av världen, var en dyrköpt seger efter decennier av arbete och kamp, och långtifrån någon självklarhet. Att uppmärksamma den kvinnliga rösträttens jubileum handlar inte bara om att minnas ett datum utan också om att minnas de personer som genom sina insatser för rösträttsfrågan gjorde allt möjligt. Vissa av dem har sin plats i historieskrivningen, andra har fallit i glömska. Genom denna utställning vill Litteraturbanken visa hur rösträtten ser ut i våra samlingar och lyfta fram ett antal texter som får förnyad aktualitet när blickarna riktas mot rösträttskampen och dess aktörer. Här finns artiklar, pjäser, pamfletter och ett framtidsoptimistiskt spel från 1910, där målet är Riksdagshuset. Välkommen att bläddra och botanisera – både rösträtten och Litteraturbanken är tillgänglig för alla.”

Fotografiet föreställer Frigga Carlberg vid demonstrationståget för kvinnlig rösträtt i Göteborg, 1918. Bilden (här beskuren) har vi lånat från Nordiska museet.