I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

13 december 1835

”13 Söndag. Trädgårdsmästaren Lindgren presenterade mig en qvist Syren som roade mig, vid denna årstid; ehuru ej till färg och lukt såsom den är om Sommaren — eller var då jag var brud den 6 Junii 1775. — När Landshöfdingen Gref Reenstjerna öppnade fönstret i röda förmaket att se och luckta Syren blommor. —

Om aftonen sades att en antänd Mordbrand var anlagd och circa 50 Correctionister rebelleradt vid Långholmen, hvarföre manskap från ridande Gardiet till Häst måste påkallas med skarpa gevär —”

13 december 1837

”Onsdag. Den lilla blomster parterren på gården täcktes — Mamsell bestyrde om allt — och då jag om aftonen tog ljuset som var långt och nyss påtänt, gick in i Garderoben, höll staken i vänstra handen, fattade eld i Gardinen — Lyckligtvis inkom Mamsell snart då Gardinen flammade — jag kom ock, men visste ej förrän efteråt händelsen — Lofvad vare Gud! Efter en stund lades jag — Dock ej efter önskan att få sofva.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.