I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

12 december 1814

”Måndag. Bra kallt. Hela natten var här skurning och putsande, med gevär och kläder, och åtgick mycket Ljus. Soldaterna lågo i Kök, Pigkammare, trädbyggning och hos drängarne. Boberg var endast fri, medan dess hustru var kokerska, och som Trädgårdsmästaren vägrade intaga någon till sig samt var ovettig mot Sectern, fick han prompt ett par örfillar samt sedan några käpprapp af Capitaine Skotte, som just var med Ekmark, då folket hitkommo — hvarefter 15 man hos Vesterberg blefvo inlagde. Herrarne fingo hos mig Caffée, bränvin, mat, en liqueur och öl. Efven underofficerarne och 3 betjenter fingo bränvin och Caffée. Åt manskapet utdeltes bränvin och bröd — men brödet var för knappt och måste efterskickas hos Ekmark kneckebröd — de fingo kokt strömming med löksauce och kokta Potater, hvilka varit frusna, voro gröna och beska — ärter, som om aftonen lämnades, voro sura, och ett stort missnöje uppstod, hvarföre Ekmark efterskänkte allt, då han eljest skolat haft 12 skilling för hvarje karl och bränvinet särskildt betaldt — däraf åtgick 6 kannor till qväll och morgon. Deras kläder voro ganska fina, af Engelskt kläde, hvilka de sade sig fått af Kungen i Preussen. När de förmiddagen kl: 9 marcherat för att vid Liljeholmen samlas till de på andra ställen förlagde, togo vi och fru Ekmark litet frukost, hvarefter jag, Mamsell och begge Drängarne med skrinda Åkte till Borggården, där de voro uppställde, och vi trodde få se Kronprinsen, men han var ej där, utan de spriddes därifrån till sina qvarter.

Något bortröjdes, men Salen var så tilltygad med smuts, halm, bysche och Potates skal och bitar, att man knappt kunde gå fram.”

12 december 1798

”Onsdag. Något mulit men ändock nog kallt. Eftermiddagen furo vi alla 3 till Staden. Fru Lundberg åkte med uti vår vagn till Ryttmästar Svedenhjelm, där efven ett litet sällskap förut voro samlade för att gratulera på Alexander dagen. Tracteringen var efter vanligheten rätt ceremoniel, men ännu mer knapp än förr. Litet torra russin och krakmandel. Thée, Caffée och Pounch samt några sockergryn utgjorde allt.

Den dyra tiden sträckte sig ända upp uti Ljuskronan.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.