I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

14 december 1801

”Måndag. Kallt nordvästan väder. Carin var sjuk. De begge andra odugliga Pjåkorna manglade. Jag nystade och tvinnade 2 rullar ullgarn. Hans Abr: skref och berättade, det en tillärnad Duell millan Lieut: Lindblad och Fendric Lilljestjerna blifvit bilagd på det sätt, att den sednare bad om förlåtelse, men i det stället nu yttrat sig vilja attaquera Hans Abr:, som secunderade Lindblad.”

14 december 1824

”Tisdag. Natten stormande, men dagen lugn. Boberg var till stan och sålde arrende svinet, som på Stadens våg vägde 7 lispund 13 marker, à 3 RD 16 skilling lispundet — gör 25 RD 24 skilling — Ett sådant svin förslår ej att för hvarje månad betala min lata, dumma, envise, oduglige, Svinagtige trädgårdsmästare, som för månaden får 20 RD contant — 15 kannor söt mjölk, alla slags grönsaker, ved, 2 rum, contribution, städja etc: etc:”

14 december 1793

”Lördag skänkte jag till Ladugårds Stina för det hon ansar Fölungarne en på Ljusblått Sidensarge med Guld och röda Pailletter broderad bindmössa, som kostade mig 27 Dr Kopparmynt. Jag continuerade med häcklingen förmiddagen, men eftermiddagen, då min man och Son på en stund reste till Liljeholmen, till Muhr, Bille och Vesterstråle, var jag sysselsatt att sy något till Julklapp åt H: Abr: och sedan Foder till en Portefeuille åt Hof Rätts Rådet J L: von Ehrenheim, samt lade slutl: upp mitt hår.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.