I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

23 december 1819

”Thorsdag. Snögade Skoftals. Pigorna Skurade Matsal, Garderobe, Pigkammare och Kök. Boberg var till Staden efter mitt nya Skänkskåp, som uti form af en hvit Marmor Cathafalk sattes i stora Salen och ser bra ut. Jag rangerade om mitt bröd och skänkte bort till folket 21 kakor, utom hvad till mina ätande hushjon skall utgifvas.

Från Ålderman Caloander hemköptes en Psalmbok till Julklapp åt Olof Grönberg, och fick jag present af en propre Almanach med mycket Silfver rutor och stjernor öfver allt.

En af Ekmansons Postillor köptes till Julklapp åt Comminister Gellerstedt, som jag lofvade honom vid Husförhöret, åt fru Lilliander efven en hvit hatt med flätor och agrementer på kullen, band hade jag förut därtill hemma.”

23 december 1830

”Thorsdag. Millväder — Mamsell städade, tjernade smör och afdammade vårt Julbröd, som ty värr i år icke var bra oagtadt allt möjligt bemödande.

Boberg uppspikade Rullgardiner i stora Salen — af blårutigt lärft — 30 år gammalt men ännu nytt — ty det var obrukadt. Kökspigan Brita Stina och dränghustrun Kraft skurade Kök och Pigkammare. Grönberg var i ärender till Staden och bland annat fick han hem min väfnad från Flors Linne Fabrik af mitt egenhändigt spundna garn — men dock i stället för jag begärde det till tyg kläder var det nu väfvit till 12 Servetter. Jag hade åtskilliga sysselsättningar och särdeles att skrifva och ge ut pengar.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.