Välkommen till 2020 års julkalender hos Litteraturbanken! I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Och eftersom den sträcker sig över många år finns det många jular att välja på!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

1 december 1798

”Lördag. Från Bränneriet upptogs 60 Kannor distellerat Kummin bränvin.”

1 december 1830

”Onsdag. Bra kallt — Gården var frusen. En stor båt med Potatoes hitkom som tillhörde Skojare Prästen, hvilket sades vara 150 Tunnor men kanske var 100.

De skulle läggas i Arrendatorns lämnade källare och gamla murkna bräder fördes hit att göra en Lår — Man bullrade och packade så att stenhuset runkade jag måste gå ut och be dem veta hut — Winge var till Kryddboden efter färg till inslagsgarn åt mattväfven — En mjölk hustru från Vårby stal på Disken 2 RD Banco från en bonde men återfördes och måste återlämna sedeln samt 1 RD Banco i Förlikning hvilket upptåg mycket roade mig. Prästen hade i dag varit här och rest med sin lika infame Inspector till Norsborg med Släda — Hans Komamsell gick till och från sjön att se Potates transporten. Major Moltzer var här en stund om aftonen — Han berättade att sedan mycket varit i Dagbladen tryckt om Doctor Herr Kyrkoherden i Maria som af något hat till Comminister Bergman ej ville hålla något tal då han jordfästes och nu nyligen hullit ett härligt tal vid En Siden Fabriqueurs Begrafning, hade man haft ohöfveligt prat och kastadt stenar efter Lilljevald. Allt otäckt.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.