Folke Isaksson
Folke Isaksson.

När författaren Folke Isaksson (1927–2013) steg in i Sveriges Radios inspelningsstudio i slutet av november 1959 prydde hans nya diktsamling Teckenspråk boklådornas fönster.

Isaksson hade dock inte för avsikt att läsa dikter eller ens nämna den nya diktboken i radio. Hans växande politiska engagemang drev honom nämligen i andra riktningar. Han skulle tala om framtiden. Eller snarare: samtidens brist på framtidshopp.

Hör radioprogrammet, som sändes den 27 november 1959, i mediespelaren nedanför!

Får du inte nog av Folke Isaksson? Då kan vi glädja dig med att Litteraturbankens bibliotek just har utökats med sjutton volymer från åren 1951–2005! Här hittar du bland annat diktsamlingarna Terra Magica (1963) och Tecken och under (1981), men även ett par prosaböcker såsom essäsamlingen Gnistor under himlavalvet (1982) samt Isakssons första och enda roman Irrfärder (1953).

Ta dig vidare till Folke Isakssons böcker här!


Inspelningarna tillgängliggörs här med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet, som är taget av Harald Borgström 1965, har vi lånat från Svenska Dagbladets bildarkiv via Wikimedia. Bilden är här bearbetad och beskuren.