”Idag är han främst ihågkommen för sina verk Drottningens juvelsmycke (1834) och Det går an (1839), men Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) var en av den svenska litteraturens mest allsidiga författare. Hans liv och verk speglade tidens komplexa strömningar: från en gustaviansk hovkultur till en svallande romantik, mot realism, samhällskritik och en livlig debatt kring liberala reformer. I det här utställningsrummet riktar vi ljuset mot dramatikern och romantikern Almqvist.”

Så börjar Staffan Alsparr den senaste påbyggnaden av vår digitala utställning DRAMAKLASSIKER. En utställning om & med svensk radioteater – en utställning som ständigt växer på bredden och höjden.

Utställningsrummet lyfter fram hela sju radiodramer ur Sveriges Radios dramasamlingar: Ramido Marinesco (1952)Colombine (1953)Ferrando Bruno (1955)Skällnora kvarn (1963)Amorina (1963)Signora Luna (1973) och Silkesharen på Hagalund (1973). Här finner du arkivmaterial, regimanus, fotografier från repetitioner och mycket mer.

Ta dig vidare till utställningsrummet: ALMQVISTS DRAMATIK.