Sagoberättaren och sagotecknaren Elsa Beskow (1874-1953) växte upp i Stockholm, och förblev knuten till staden och dess omnejd under hela sitt liv. Tidigt i livet ledde vägarna henne och maken Natanael Beskow till Djursholm. Den senare predikade där på slottet och installerades så småningom som rektor i den närbelägna skolan.

Skalden Viktor Rydberg hade levt sina sista år i den då nybyggda villastaden Djursholm innan han till sist lämnade det jordiska på hemmets arbetsstol i Villa Ekeliden 1895. Några år efter Rydbergs död donerade änkan Susen Rydberg den rymliga boningen till det nyinflyttade paret Beskow. ”Hon tyckte visst att Natanael särskilt passade att bo här” hade Elsa Beskow sagt.

Villa Ekeliden var under Rydbergs tid en sevärdhet. Människor reste långväga för att möta ”den svenska bildningens vapensmed”, och beundra villans gröna park och dess vida utsikt över sjö och skog. Populariteten minskade inte efter de nya ägarnas inflyttning. Emellanåt besöktes makarna Beskow av landets journalister som önskade framställa familjens moderna och märkvärdiga tillvaro.

Fotografierna här i inlägget är saxade ur två sådana framställningar i tidningen Idun. De två övre bilderna är hämtade från artikeln ”I diktarhemmet på Ekeliden” i tolfte numret av Idun 1925. De fem nedre publicerades ursprungligen i ”Sagoberätterskan på Ekeliden” ur artonde numret av Idun 1922.

Till sist en exponering från Viktor Rydbergs egen tid. Här ser vi Villa Ekelidens exteriör en senvinter. Fotografiet är taget av vetenskapsmannen och badhusarkitekten Carl Curman, en nära vän till Rydberg. Kanske är det den store poeten som blickar in i kameran på avstånd.

Bilderna ur Beskows hem har vi hämtat ur veckotidningen Idun. Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, som Göteborgs universitetsbibliotek digitaliserat. Det sista fotografiet har vi lånat från Digitala stadsmuseet (CC BY). I Litteraturbankens bibliotek finner du förutom detta över fyrtio titlar som Beskow skrivit och illustrerat. Alltsamman kan du ladda ner eller läsa direkt i webbläsaren. Helt gratis förstås.