Erik Johan Stagnelius lämnade inte mycket efter sig – åtminstone inte när det gällde jordiska ägodelar. Men hans ord lever. Och även om vi inte vet hur han såg ut, då alla porträtt visat sig föreställa någon helt annan, har vi hans handstil och lyriska möda bevarad. Hos Litteraturbanken kan diktens vänner loda djupt i Stagnelius handskrifter. Nu för tiden är de i tryggt förvar i Stifts- och gymnasiebiblioteket i Kalmar. Och vi var där för sisådär tio år sedan och fotograferade dem alla. Nu finns de hos LB.se, i digital form.

Den första volymen finns här: https://litteraturbanken.se/författare/StagneliusEJ/titlar/Manuskript1/sida/1/faksimil. Och den andra här: https://litteraturbanken.se/författare/StagneliusEJ/titlar/Manuskript2/sida/397/faksimil.

Läs dem.