Ella Hillbäck
Ella Hillbäck, 1971.

I mitten av oktober 1963 inbjöds Ella Hillbäck (1914–1979) till Sveriges Radio för att läsa dikter i programmet ”Om de levande talar jag. Ella Hillbäck läser egna dikter”. Hennes då nyligen publicerade diktsamlingar Vägar, rastställen (1960) och Lovsångens fält (1962) hade kommit att introducera hennes vers för en bredare publik.

”Om de levande talar jag, om att vara till.
Om icke-liv vill jag inte tala.
Frånvaron är död. Dagen på kärlek ställd.
Den ogripbara värld som rör sig
innanför — av gudomlig mekanism
i hjärtat — då himlar öppnar sig
över människor och djur. I allt en hemlig
rörelse. Ljusets sprittningar i vatten, luft.”

I inspelningen hör vi Ella Hillbäcks röst som skälver av sakligt vemod, vi hör en stämma som sjunger i göteborgska tongångar, vi hör en darrande andning och inte minst en poesi som vecklar upp en inre ogripbar värld inför de levande.

Lyssna på radioprogrammet i sin helhet i den övre mediespelaren nedanför, eller på dikterna separat i spellistan ännu längre ner. Den hågade kan dessutom höra mer av Ella Hillbäcks röst här. Sedan några veckor finns även tio av hennes diktsamlingar i våra digitala samlingar – fritt tillgängliga för allmänheten.


Inspelningarna publiceras med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna. – Fotografiet som här är beskuret och bearbetat, taget av en icke namngiven fotograf, har vi lånat av Sörmlands museum (CC BY-SA 4.0).