Anna Greta Wides renskrift av dikten ”Att möta en annan människa så” (1945), tidigare opublicerad.

Anna Greta Wide (1920–1965) är, som trofasta läsare kunnat konstatera, 2020 års diktare hos Litteraturbanken. Och vi uppmärksammar hundraårsminnet med en stor digital utställning – den öppnar, med buller och bång, den 2 april. Där är vi snart! Arbetet pågår för fullt. Men materialet är rikt, och det är roligt att kunna ge en liten försmak av det som väntar. Och här är det Wide själv som talar och läser.

Radioprogrammet sändes den 30 december 1947, och Anna Greta Wide var en av fyra s.k. 40-talister som gavs utrymme i ett radioprogram med titeln Fyrtiotalister: Unga författare läser tryckt och otryckt. (De tre övriga var Bengt Anderberg, Erland Josephson och Werner Aspenström.) Wides del, som återges här med tillstånd från Sveriges Radio, omfattade en kort introduktion av Wide själv samt fyra diktinläsningar: ”Du som en gång fick blomma”, ”Att möta en annan människa så”, ”Till klarheten” och ”Dörren”. Ingen av dikterna kom med i någon av Wides utgivna diktsamlingar – och en, ”Att möta en annan människa så”, förblev opublicerad också i tidningar och tidskrifter (de övriga tre trycktes i Götheborgske Spionen och Handelstidningen):

”Att möta en annan människa så
som himmelen möter källan,
när vattnet är klart och rymden blå
och ingenting är emellan.

Att veta: vår enda föreningslänk
är tunn som en vattenspegel –
men ändå skratta åt solens blänk
och strömolnens vita segel.

Och veta detta: att mycket kort
är alltid förklaringstimman,
och mycket hastigt går solen bort,
och mycket tät faller dimman.

Och sedan inte begära mer
än detta: att kort och sällan
få möta en annan – som rymden ser
en soldag sin bild i källan.”

Läs mer om vårt pågående arbete med Anna Greta Wides författarskap inför jubileumsåret 2020 här. – Polyfotot är från 1942 och ingår i den kommande utställningen. – Inspelningen återges med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna.