”Trykt aff Johannes Smedh j Stokholm ath meenjgha almogh[e]n genhöffthen dyäffwlē m[ed] syt siälskap” – så lyder kolofonen i detta unika exemplar av den första bok som trycktes på svenska språket. Boken heter Johās gerson bock aff dyäffwlsens frästilse (1495) och är, förutom att vara historiskt ovärderlig, en vacker trycksak. Boken tillhör Uppsala universitetsbibliotek och har signum Rar. 10:67. Läs den gärna hos Litteraturbanken.se – det är en stram skönhetsupplevelse, för den som mäktar ansträngningen. Här befinner vi oss i det det sköra gränslandet mellan medeltidens handskrifter och tryckteknikens massproduktion.