Det är alltid värdefullt att stanna till en stund för att kontemplera evigheten. Ibland är dessutom evigheten – eller åtminstone det förflutna – vackert iscensatt. Som här, i några på måfå valda bokomslag från en smärre samling 25-öres-, 50-öres- och enkronasböcker med August Strindberg som gemensam nämnare.

Konstnärerna som utförde dessa vackra omslag är inte alltid lika väl kända som de författarskap de sattes att gestalta. Men en gigant på området är Arthur Sjögren, och flera av omslagen nedan är av hans hand. Samarbetet med Strindberg bar rik frukt under åren, och en samlare som väljer att samla Sjögrenska Strindbergare har att göra ett tag.

(Klicka gärna på en bild nedan så ser du den i större storlek.)