Kattresan är en älskad barnbok. Ivar Arosenius skrev och tecknade den för sin dotter, Lillan, och han hann aldrig se den i tryck – den kom ut först efter hans död. Det är förstås en smula problematiskt att förena verklighetens flicka med barnbokens, men så kom ändå livet att gestalta sig för Eva Benedikta Elisabeth Arosenius (1906–2004): hon förblev i omvärldens ögon för evigt förbunden med den älskade berättelsens Lillan. I denna film från familjens privata samlingar, som vi fått låna, ser vi en drygt sextioårig Eva Arosenius, tillsammans med sin dotter och ett barnbarn, vandra omkring vid det hus i Älvängen som var hennes hem under några år kring 1907–1909, och där hennes far dog på nyårsdagen 1909. Året är 1968 och huset är en ruin. Idyllen är mycket långt borta.

Besök gärna vårt syskonprojekt Aroseniusarkivet.se som ägnar huset i Älvängen ett närmast besatt studium.

(Filmen återges här med tillstånd av rättighetshavarna.)