Sommaren går mot sitt slut, och värmen dröjer kvar. Endast ett stycke augusti återstår. Men hösten bär goda löften. Då kommer allt som Tage Aurell skrev att finnas fritt tillgängligt att läsa hos Litteraturbanken. Det är värt att längta efter.

De Aurellska ljudsamlingarna i Ljud & Bild får idag ett tillskott i väntan på de tryckta verken. Aurells inläsning av novellen ”Grindstolpe”, sänd i Sveriges Radio den 22 oktober 1954, hade avslutat samlingen Smärre berättelser (1946).

Och tack vare tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna finns inläsningen nu att lyssna på här. Och den är ett mästerstycke. Missa den icke.

”(Ensam. Det bor visserligen en bror oppåt Norland och en i Amerika om han lever. Sista brevet blev tre år gammalt till påsk.

Resa till Norrland, resa till Amerika kommer på ett ut hädanefter. De blir där de är och han blir där han är.)”


”Tage Aurell föddes den 2 mars 1895 i Kristiania (Oslo) av svenska föräldrar och gick bort i Arvika den 21 februari 1976. När Aurell var i femårsåldern flyttade familjen till Karlstad. Fadern var Nils Albert Tage Aurell, gjutare och sedermera fackligt aktiv verkstadsförman; modern Anna var född Lersten. Aurell studerade vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad och fick så småningom anställning på Nya Wermlands-Tidningen. Snart började han även medarbeta i en rad andra landsortstidningar, däribland Filipstads Tidning, Borås Tidning och Norrköpings Tidningar. Aurell genomgick en kortare religiös period i början av 1910-talet men sökte sig snart till samtidens radikala kretsar. Större delen av 1920-talet tillbringade han nere på kontinenten, i Berlin och framförallt i Paris där han bland annat studerade vid Sorbonne. […] Aurell debuterade förhållandevis sent som författare och det dröjde åtskilliga år och flera böcker innan han slog igenom. Den första, Tybergs gård, publicerades 1932. Med Skillingtryck (1943) fick Aurell bättre genomslag. Han blev känd som en sparsmakad men ytterst driven stilist. Från 1940-talet och framåt medverkade han flitigt i radion, med pjäser och uppläsningar”. – Stycket är hämtat från Svenskt översättarlexikons artikel om Aurell, författad av Alan Asaid. Läs vidare här.

Tage Aurells radioinläsningar tillgängliggörs här med tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio. Fotografiet, av Julia Margaret Cameron, har vi lånat från The Metropolitan Museum of Art i New York.