Om Tage Aurells översättningsarbete har vi redan talat länge. Och nu – fanfar! fanfar! – har Litteraturbanken börjat digitalisera Aurells samtliga skönlitterära verk! Av praktiska skäl dröjer det dock ett tag innan vi är färdiga med allt arbete som processen omfattar: böckerna ska digitaliseras (den här gången är det våra vänner vid Universitetsbiblioteket i Lund som sköter fotograferingen), bearbetas, korrekturläsas. Men i väntan på detta är vi ändå lätt rusiga över att med tillstånd från Sveriges Radio och rättighetshavarna kunna lägga ut ett antal radioprogram med Tage Aurell. I nedanstående inspelning – som, om informationen stämmer, aldrig sändes när det begav sig, men som bör vara inspelad under tidigt 1950-tal – läser Aurell en novell: ”I stället för en spökhistoria”.

Tage Aurell är en gudabenådad berättare, och hans närvaro vid mikrofonen fullständig. Det är lätt att dras in av den lugna rösten och den till synes konstlösa berättelsen.

”Tage Aurell föddes den 2 mars 1895 i Kristiania (Oslo) av svenska föräldrar och gick bort i Arvika den 21 februari 1976. När Aurell var i femårsåldern flyttade familjen till Karlstad. Fadern var Nils Albert Tage Aurell, gjutare och sedermera fackligt aktiv verkstadsförman; modern Anna var född Lersten. Aurell studerade vid Högre Allmänna Läroverket i Karlstad och fick så småningom anställning på Nya Wermlands-Tidningen. Snart började han även medarbeta i en rad andra landsortstidningar, däribland Filipstads TidningBorås Tidning och Norrköpings Tidningar. Aurell genomgick en kortare religiös period i början av 1910-talet men sökte sig snart till samtidens radikala kretsar. Större delen av 1920-talet tillbringade han nere på kontinenten, i Berlin och framförallt i Paris där han bland annat studerade vid Sorbonne. […] Aurell debuterade förhållandevis sent som författare och det dröjde åtskilliga år och flera böcker innan han slog igenom. Den första, Tybergs gård, publicerades 1932. Med Skillingtryck (1943) fick Aurell bättre genomslag. Han blev känd som en sparsmakad men ytterst driven stilist. Från 1940-talet och framåt medverkade han flitigt i radion, med pjäser och uppläsningar”. – Stycket är hämtat från Svenskt översättarlexikons artikel om Aurell, författad av Alan Asaid. Läs vidare här.

Tage Aurells radioinläsningar tillgängliggörs här med tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio. Konstverket, av Paul Klee, har vi lånat från The Art Institute of Chicago.