I år stjäl vi vår jul från Årstafrun – Märta Helena Reenstierna (1753–1841) – och hennes dagbok. Det finns många jular att välja på, så läs gärna mer i de digitaliserade volymerna!

ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 1: 1793–1812
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 2: 1813–1825
ÅRSTADAGBOKEN VOLYM 3: 1826–1839

2 december 1795

”Onsdag. Jag läste Verthers lidande, en ypperlig piese.”

2 december 1798

”Söndag. Mulit och sedan rägn. Till middagen infunno sig här vid Årstad Comminister Molin, Skolmästaren Englund, Regements Commissarien Kindberg, Bränmästaren Viström, Valstedt, Boderus och drängarne, 8 till antalet, samt 3 pigor, efven Snickaren Tybeck. De spisade alla tillika med oss sjelfva vid ett bord, första rätten bestod uti en stor Grytstek af Hästkött, hvarefter var Kål, Fläsk, Risgrynskakor, Smör, bröd, bränvin och dricka förstås af sig sjelft skulle då vara till början och slut. Alla funno steken smaka ganska väl.

Om aftonen spelade vi en stund trois sept och voro Prästerna här qvar till kl: 12, då om hvarjehanda raisonnerades.”


P.S. Du har väl lyssnat på vår antologi med inläsningar ur andra dagböcker och brev, ETT HJÄRTA I RYMDEN? Där handlar det kanske inte i första hand om julförberedelser – men de mörka vinterkvällarna smälter snabbt undan i gott sällskap.


Texterna i 2020 års julkalender är hämtade från Årstadagboken. Läs den hos Litteraturbanken.se! Bilderna har vi lånat från Statens Museum for Kunst.